Doğru Ateş Ölçer!..

İçeriğe git

Ana MenüMerhaba;

Yaşamsal bulguların içerisinde yer alan vücut ısısı ölçümü; vücut metabolizma hızı, ısı kontrol mekanizmaları, vücut ısısının düzenlenmesinin durumu ve vücudumuzda bulunan mikrobik bir durumu anlayabilmek için kullanılan tıbbi teşhis yöntemlerinden birtanesidir.

Günlük yaşantımızda genellikle vücudumuzda
mikrobik bir durumun varlığından haber olabilmek için kullandığımız ateş ölçerlerin doğru ölçüm yapabilmesi ve doğru ateş ölçerin kullanılabilmesi mevcut mikrobik durumun daha da ilerlemesini engelleyici tedbirler almak için oldukça önemli yer tutmaktadır.

Sağlık ile  iç içe bir ailede büyümüş; aktif Biyomedikal Uzmanı olarak sağlıkta uluslararası kalite standartlarını belirleyen (Joint Commission International)  JCI Akreditasyon çalışmalarında bizzat görev almış olduğum  ve  15 yıldır hizmet verdiğim sağlık sektöründe; yaşamsal bulguların takip ve kontrolünün önemi konusunda evlerimizde de kullanmış olduğumuz teşhis cihazlarından birisi olan "Ateş Ölçer" lerimizin önemini, 15 yıllık mesleki bilgi ve birikimlerimi Biyomedikal Uzmanı olarak daha fazla insana aktarabilme amacı ile sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bu siteyi "Her Ateş Ölçer Değil, Doğrulanmış (izlenebilirlik,validasyon, kallbrasyon) "Ateş Ölçer"  misyonu çerçevesinde   kurmuş bulunmaktayım.


Ayrıca
"Ateş Ölçer" ve diğer  Medikal Teşhis ve Tedavi Cihazlarının "Satın Alma", "Doğru Ölçüm Kontrölü" yaptırma, "Tamir" vb. durumları ile ilgili ; "Kökmed" firmasını da hizmetinize sunmuş bulunmaktayım.

Her türlü soru ve görüşleriniz için
www.kokmed.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kısaltma ve Tanımlamar:

Bu sitede bahsi geçen veya Sağlık Sektöründe öncelikle Hasta Güvenliğini ele alan ve Gıda,İlaç,Kozmetik,Tıbbi Cihaz, Su  gibi ürünlerin güvenilir koşullarda üretilmesi,izlenebilmesi,kullanılması vb. durumların incelenmesi için Uluslararası Kabul Görmüş, ilgili yöntem, belgelendirme ve standartların hazırlanmasını sağlayan veya denetleyen önde gelen bazı Bağımsız Kurum ve Kuruluşların Kısaltmaları ve Tanımlamaları ve diğer kısaltmaların anlamları aşağıdaki gibidir:

GMP (Good Manufacturing Practice): İyi Üretim Uygulamaları, gıda, ilaç, kozmetik, tıbbi cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamasında kontaminasyon  olasılığını önlemek ve güvenilirliği artırmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisi ve ilgili belgedir.

AAMI (The Association for the Advancement of Medical Instrumentation, Advancing Safety In Medical Technology): Tıp Araçları Geliştirme Derneği,1967 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu önemli görevi destekleyen güvenli ve etkili tıbbi teknoloji geliştirmek gayreti içinde  yaklaşık 7000 sağlık teknolojisi profesyoneli  rol almaktadır.

ECRI (Emergency Care Research Institute ): Acil Bakım Araştırma Enstitüsü, teknoloji planlama, tedarik ve yönetimi, hasta güvenliği, kalite ve risk yönetimi, sağlık politikası ve araştırma ve sağlık çevre yönetiminde önemli bir rol oynar.

ASTM ( American Society for Testing and Materials): Merkezi A.B.D'de bulunan ürün kalitesi ve güvenliği arttırmak içib Test ve Malzeme Standartları belirleyen organizasyondur.

ESH (European Society of Hypertension): Avrupa Hipertansiyon Derneği, Hipertansiyon ve Kardiyovasküler alanda lider bir dernek olup, hipertansiyon kaynaklı hastalık ve hipertansiyona bağlı ölümleri azaltmak için 1989 yılında kurulmuştur. Klinik çalışmalar yapmaktadır.

BHS (British Hypertension Society): İngiliz Hipertansiyon Derneği, Hipertansiyon ve Kardiyovasküler alanda alanında uzman kişilerce kurulmuş klinik çalışmalar yapan dernektir.

NSF (National Sanitation Foundaditon): Ulusal Hijyen Vakfı, 1944 yılında kurulan Amerka'da kurulan vakıf gıda, su, çevre ve tüketici ürünleri alanında hijyen,temizlik ve güvenlik standartları oluşturup, ürünlerin test edilmesi ve sertifikasyonunu bağımsız olarak sağlamaktadır.

WQA (Water Quality Association): Su Kalitesi Derneği, bireysel,kurumsal veya endüstriyel alanda tükettiğimiz suyun kalitesini bir standart çerçevesinde tüketebilmek için gerekli olan standart ve kuralları inceleyen dernektir.

JCI (Joint Commission International): Merkezi A.B.D' de bulunan sağlık hizmetlerinin kalitesini, güvenliğini ve verimliliğini geliştirmek için, maximum seviyede çözümler sunan, sağlıkta uluslararası en üst kalite standartları global olarak denetleyen ve ilgili sağlık kuruluşlarını akredite eden bir kuruluştur.

FDA (U.S. Food and Drug Administration): Amerika Gıda ve İlaç Dairesi, insan ve veteriner ilaçlar,biyolojik ürünler,tıbbi cihazlar,gıda tedarik,kozmetik ve radyasyon yayan ürünlerin güvenirliliğini sağlama ve halk sağlığını korumadan sorumlu kuruluş ve ilgili belgedir.

CE (Conformity of Europe): Avrupa Normlarına Uygunluk, Avrupa Birliği Ülkeleri içinde belirlenmiş talimatlarlada ürünlerin rahatça dolaşabilmesi için üreticiler tarafından üretilen ürünlerin üzerinde gösterilmesi gereken, ürünlerin sağlık, güvenlik ve emniyet  şartlarına uygun kalitede üretildiğini belirten ve sağlayan teknik standartlar bütünüdür.

ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive ) : Elektronik kartlarda ve malzemelerde kurşun,kadmiyum,civa gibi insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımı kısıtlayan Avrupa Birliğince kabul edilmiş standartlardır.

Q.C. (Quality Control): Kalite Kontrol, üretilen bir ürünün üzerinde bu ibarenin yer aldığı yıpranmamış bir etiket görürseniz fabrikadan çıkmadan önce son kontrolün yapıldığı manasına gelmektedir.
 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön